Hướng dẫn kỹ thuật

Thông tin khuyến mại trong tháng

Hướng dẫn lấy lại code Google Analytics (Thống kê truy cập website)

Khi bạn check Google Analytics thấy các thống kê visit, traffic chỉ còn bằng 0.
Những thông tin khác về lượng người truy cập website của bạn cũng chỉ = 0.
Bạn nên xem lại code Google Analytics đã add trên website có bị lỗi hay sửa đổi không.
Và để chắc chắn nhất bạn hãy add lại code này.
Bạn cần làm theo các bước sau :
Vào  https://www.google.com/analytics  << Đăng nhập tài khoản
Sau đó chọn nút Quản trịnhư hình dưới

lay lai code google analytics


Sau đó chọn Thông tin theo dõi

hướng dẫn lấy lại code google analytics


Sau đó copy code trong khung "Đây là mã theo dõi của bạn"

chèn google analytics vào website
Vậy lấy lại code Google Analytics thật dễ dàng rồi.


Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Miền Bắc: 024 3200 5209

Miền Nam: 028 3622 9822

Chi Nhánh