Hướng dẫn kỹ thuật

Thông tin khuyến mại trong tháng

Hướng dẫn cài outlook với hệ thống mail yandex

Đăng nhập email bằng phần mềm quản lý email

Cài đặt enable IMAP, SMTP theo hình:

huong dan tao tai khoan email domain mien phi voi yandex 9

(Tích vào IMAP hoặc POP3 thì trong cài đặt của Outlook cũng chọn phương thức tương ứng)

Trên phần mềm quản lý email silents , bạn config theo thông tin dưới:

IMAP

Server: imap.yandex.com
Port: 993 with SSL enebled

SMTP

Server: smtp.yandex.com
Port: 465 with SSL enabled

Mình sử dụng Debian và dùng phần mềm Icedove. Config như dưới:

huong dan tao tai khoan email domain mien phi voi yandex 11

  • Danh sách các phần mềm email silents trên windows:  Mozilla Thunderbird , Opera,   Windows Live Mail , Pegasus Mail , IncrediMail , Mulberry, Foxmail, DreamMail ,   Sylpheed,  i.Scribe…
    Xem thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_email_clients
  • Danh sách các phần mềm quản lý email trên liux:  Mozilla Thunderbird (Icedove) , GNU Mailman, Evolution
    KMail, Thunderbird, Claws Mail, Zimbra Desktop ….


Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Miền Bắc: 024 3200 5209

Miền Nam: 028 3622 9822

Chi Nhánh